Het College van Gedeputeerde Staten is voor de periode 2019 – 2023 geïnstalleerd. De installatie vond plaats op woensdag 4 september tijdens de vergadering van Provinciale Staten. Het nieuwe college zet zich in voor een gezonde en groene economie, voor een bereikbaar Zuid-Holland, voor een verantwoord en realistisch klimaatbeleid. Het staat voor een inclusieve samenleving en een provincie waar de kwaliteit van water, lucht en natuur vooruit gaan en waar we de cultuurhistorische waarden behouden en kunnen beleven. De collegeleden stellen daarbij de samenwerking met inwoners, mede-overheden, ondernemers, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties centraal.

De belangrijkste accenten voor de komende coalitieperiode staan in het coalitieakkoord ‘Elke dag beter. Zuid-Holland.’ Onder dit motto gaat het college aan de slag met de complexe uitdagingen in deze drukke provincie. Commissaris van de Koning Jaap Smit zegt hierover: “Samen zijn we Zuid-Holland. De provincie die alles heeft. Dorpen, steden en een metropool. Landbouw, tuinbouw en de haven. Polders, rivieren en de kust. Universiteiten, start-ups en innovaties. Graag ga ik samen met alle inwoners, bedrijven en instellingen nieuwe uitdagingen aan. Voor de toekomst van Zuid-Holland.”

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter