De bewonerscommissie van het Mariënpark heeft eerder dit jaar meegedaan aan het project ‘Plant je idee’, wat wooncorporatie Vidomes jaarlijks houdt. De bewonerscommissie heeft aan de bewoners gevraagd wat ze nog misten aan hun complex in het Mariënpark. Vele bewoners gaven aan dat ze het jammer vonden dat door de nieuwbouw de vlaggenmast was weggehaald, en dat ze toch wel een AED misten.

De bewonerscommissie heeft deze wensen van de bewoners op papier gezet en via het project ‘plant je idee’een aanvraag ingediend, In mei ontving de bewonerscommissie bericht van Vidomes dat hun idee in de prijzen was gevallen en dat er een vlaggenmast en AED kon worden aangeschaft. In juli  is in samenwerking met de gemeente een nieuwe vlaggenmast geplaatst en op 5 september is er aan de flat van het Mariënpark een AED geplaatst.

Deze AED wordt aangemeld bij  ‘Hartslag Nu’ zodat hij gevonden kan worden door hulpverleners als er in de wijk een noodsituatie is die reanimatie vereist. Verder komen er drie avonden waar belangstellenden een cursus reanimatie, inclusief toepassen  AED kunnen volgen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter