Momenteel wordt gewerkt aan de oprichting van een Cultuurpodium. Dit naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad om de cultuuraanbieders in Leidschendam-Voorburg niet onder te brengen in één van de nieuwe subsidietafels.  Vijf initiatiefnemers hebben na intensief overleg een voorstel in hoofdlijnen gereed voor de komst van een Cultuurpodium. Dit wordt binnenkort aan de politiek gepresenteerd.

De vijf initiatiefnemers zijn de organisaties die dit voorjaar protest aantekenden tegen de voor hen bedoelde subsidietafel: Theater Ludens, Huygens Muziekfestival, Museum Swaensteyn, Huygens’ Hofwijck en de Bibliotheek aan de Vliet. Zij bereiden de oprichting voor van het Cultuurpodium Leidschendam-Voorburg. De missie daarvan is kort en krachtig: Cultuur in de meest brede zin van het woord onder de aandacht brengen van de eigen inwoners alsmede bezoekers van buiten de gemeente.

De werkvorm van het Cultuurpodium LV is die van een overlegplatform. Stichtingen en verenigingen die in Leidschendam-Voorburg actief zijn op het gebied van cultuur kunnen zich bij het podium aanmelden met een verzoek tot deelname. De deelnemers aan het Cultuurpodium streven ernaar door samenwerking meer resultaat te boeken, maar iedere deelnemer behoudt zijn eigen identiteit en zelfstandigheid.

Op de foto de initiatiefnemers, van links naar rechts: Rogier Helwig (Theater Ludens), Harm Smit (Bibliotheek aan de Vliet), Annet Weijermars (Huygens Muziekfestival) en Peter van der Ploeg (Huygens’ Hofwijck & Museum Swaensteyn).

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter