Een fout in de planning bij waterbedrijf Dunea heeft ertoe geleid dat de helft van de brandkranen in de gemeente in 2018 niet zijn gecontroleerd. Dat had wel moeten gebeuren. Die controle is nu doorgeschoven naar dit najaar.

Dat heeft burgemeester Klaas Tigelaar het D66-gemeenteraadslid Peter van Dolen laten weten in antwoorden op vragen. In 2017 zijn de andere helft van de brandkranen gecontroleerd.

Van Dolen constateerde dat er bij de brandkranen sprake was van achterstallig onderhoud. Putdeksels waren dichtgeslibd of overwoekerd. Gevelbordjes bleken onleesbaar of er gewoon niet zijn. Attenderingspaaltjes ontbraken of bleken kapot.

Volgens Tigelaar is er geen sprake van een ongewenste en potentieel gevaarlijke situatie. ‘Nee, bij de brandweer zijn geen interne meldingen gemaakt van problemen met brandkranen. Bovendien kan de brandweer voor het bestrijden van brand gebruik maken van verschillende mogelijkheden om bluswater te verkrijgen’.

‘Iedere tankautospuit heeft ruim voldoende water bij zich voor de eerste inzet. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van een ondergrondse brandkraan of van open water, zoals een sloot of een vijver’.

‘Bij grotere branden is het gebruik van open water sowieso noodzaak omdat een brandkraan dan onvoldoende water levert voor het bestrijden van dit type brand. De brandweer beschikt over materieel om een brandkraan te openen en beschikt tevens over kaartmateriaal met daarop alle ondergrondse brandkranen en open water, zodat snel voldoende water beschikbaar is’.

De burgemeester stelt dat Dunea aansprakelijk is voor schade die een direct gevolg is van het niet uitvoeren van onderhoud aan de betreffende brandkraan. Voor het onderhoud krijgt het bedrijf 36.000 euro per jaar. Tigelaar weerspreekt dat Dunea onvoldoende controleert. ‘Nee, het deel achterstallig onderhoud wordt in 2019 ingelopen’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter