De provincie Zuid-Holland doet vanuit het project ‘De berm komt tot bloei’ de tweede grote maaibeurt. De provincie beheert haar wegbermen ecologisch. Dit betekent dat er minder wordt gemaaid, maaiafval wordt meegenomen en er wordt een gebiedseigen zaadmengsel ingezaaid na groot onderhoud aan een weg of berm. Na 15 september wordt er gestart met het uitvoeren van de tweede grote maaibeurt. Grote delen van de berm worden dan gemaaid. Er blijven, waar dat kan, delen staan om ervoor te zorgen dat er voedsel beschikbaar blijft voor insecten. De zichthoeken en rondom rotondes wordt er vanwege de verkeersveiligheid vaker gemaaid.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter