Nieuws
Nieuwe vragen over vuurwerk Voorburgs park

Gijs Dupont, fractieleider van het CDA in de gemeenteraad, heeft B&W nieuwe vragen gesteld over het vuurwerk dat in de nacht van 30 op 31 augustus in het Voorburgse park Vreugd en Rust werd afgestoken. Eerder gaven B&W in antwoord op vragen van hem al aan dat het vuurwerk illegaal was aangezien er geen evenementenvergunning voor was aangevraagd. Het vuurwerk hield verband met een huwelijksfeest in hotel-restaurant Central Park. Verantwoordelijk voor het vuurwerk was een Duits bedrijf, Caffero GmbH.

1. Wie had in deze situatie de vergunning moeten aanvragen? Caffero GmbH, Central Park of de opdrachtgever van Central Park dat een feest gaf?

2. Wie is verantwoordelijk voor de openbare orde, flora en fauna en beheer van park Vreugd en Rust?

3. Bij het evenement op het buitenterrein van Central Park werd elektronisch versterkte live muziek ten gehore gebracht en was een zeecontainer geplaatst. Was hier wel een evenementvergunning voor verleend of was dit aan u gemeld?

4. Is, gezien het feit dat geen evenementenvergunning is aangevraagd, mijn aanname juist dat door Caffero (dan wel Central Park danwel opdrachtgever) geen toestemming is gevraagd voor het afzetten van een deel van Park Vreugd en Rust?

5. Hoe is de politie op de hoogte of door u al dan niet een evenementenvergunning is verleend?

6. Wat was de aard van de meldingen bij de politie en bij de afdeling Handhaving?

7. Omwonenden die contact hebben opgenomen met de politie op de bewuste avond kregen te horen dat er een vergunning was verleend. Deze verklaring is strijdig met uw eerdere antwoorden. Kunt u verklaren waarom inwoners onjuist worden geïnformeerd?

8. Begrijp ik uit uw antwoorden dat u niet per definitie afwijzend staat tegen het afsteken van vuurwerk op een besloten feest binnen de bebouwde omgeving buiten nieuwjaarsdag? Of zijn er aanvullende voorwaarden (milieu, flora en fauna, brandgevaar, overlast omwonenden, in kennis stellen van omwonenden) waaraan iemand moet voldoen?

9. Vindt u het passend aanzienlijke (geluids)overlast (nachtrust, angstige huisdieren) voor velen toe te staan voor het plezier van enkelen bij een besloten feest?

10. Hoe denkt u te voorkomen dat in de toekomst zonder evenementenvergunning vuurwerk wordt afgestoken tijdens een besloten feest, dan wel publiek evenement, binnen de gemeentegrenzen?

11. Heeft de afdeling handhaving daadwerkelijk handhavend opgetreden naar aanleiding van de ontvangen meldingen bij politie en handhaving? Indien ja: hoe heeft zij dit gedaan? Indien nee: waarom niet?

12. Gaat u conform artikel 6.1 van de APV sanctionerend optreden richting diegene die een evenementenvergunning had moeten aanvragen?

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter