Niet het Hoogheemraadschap Rijnland maar de gemeente beslist over de oevers van de Stompwijksevaart in de Dr. van Noortstraat in Stompwijk. Dat heeft wethouder Jan-Willem Rouwendal GBLV-gemeenteraadslid Maurice Hartsinck bericht in antwoorden op vragen.

Hartsinck had naar de situatie gevraagd nu een vijftigtal bewoners van panden in de Dr. van Noortstraat aan de vaart, zich volgens de gemeente ten onrechte stukjes grond hebben toegeëigend. Zij moeten die teruggeven of kopen in het kader van het zogenoemde snippergroenbeleid.

De betrokken bewoners claimen dat het Hoogheemraadschap een nieuwe beschoeiing van de vaart heeft aangebracht waardoor zij de grond er bij kregen. Soms zelfs ook stukjes brug omdat bestaande bruggen door de werken werden verplaatst.

‘De gemeente heeft in het kader van de Wet algemene regels herindeling per 1 januari 2002 onder andere de betreffende watergang in verband met de herindeling van de gemeente in eigendom toegewezen gekregen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de beschoeiing aangebracht op grond in eigendom van de gemeente’, aldus Rouwendal.

,Met het Hoogheemraadschap worden afspraken gemaakt over het onderhoud van deze beschoeiing. Het hoogheemraadschap betwist de eigendomspositie van de gemeente niet’.

Als bewoners niet bereid zijn het gebruik van de grond te regelen (koop dan wel huur) worden zij binnen het project snippergroen verzocht de grond leeg aan de gemeente terug te geven, stelt Rouwendal. De bruggen mogen blijven liggen.

De operatie moet de gemeente minstens 50.000 euro opleveren. Feitelijk wordt dat meer aangezien er ook een paar grotere stukken grond bij zitten waarvan de waarde nog geschat moet worden. Overigens wil Rouwendal de betrokkenen nog wel het huren van de stukken grond aanbieden. Dat aanbod is tot nu toe nog niet gedaan.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter