De grootschalige kap van essen en populieren in natuur- en recreatieschap Vlietland is van de baan. De kap had deze maand moeten beginnen. Voor medio 2020 gebeurt er echter niets zo hebben de provincie en Staatsbosbeheer besloten.

Tegen de kap liep een rechterlijke procedure aangespannen door de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden, de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart en de Vereniging Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4.

De organisaties zijn tevreden met het nu genomen besluit ‘indien en voor zover’ het uitstel leidt tot substantiële aanpassingen de plannen in goed overleg met de bij Vlietland betrokken organisaties. Tot nu toe weigerden de provincie en Staatsbosbeheer overleg te voeren.

Volgens de organisaties is de kap niet alleen uitgesteld vanwege de door hen aangespannen juridische procedure, maar ook omdat de Omgevingsdienst Haaglanden vaststelde dat de kapplannen in strijd zijn met de Natuurbeschermingswet.

Provincie en Staatsbosbeheer beweerden eerder dat de kap geen uitstel kon velen omdat de bomen een gevaar vormden voor bezoekers van het gebied. B&W van Voorschoten lieten hun gemeenteraad nog geen week geleden weten dat de kap ‘onoverkomelijk’ was.

‘De kap van de bomen is strikt noodzakelijk vanwege veiligheidsrisico’s. Deze zijn ontstaan door achterstallig onderhoud. De kap is onoverkomelijk in verband met dood hout door essentaksterfte en verouderde populieren’, aldus het stadsbestuur van Voorschoten.

B&W van Voorschoten erkennen dat herplant niet hetzelfde geluidwerende effect zal hebben als de bomen die nu verdwijnen. ‘De nieuwe bomen en struiken hebben in het begin niet een zelfde geluidswerend effect, omdat een kleinere maat bomen wordt aangeplant’.

‘Er komt een grotere variatie in boomsoorten, zodat het bos minder vatbaar wordt voor ziekten en plagen. Daarnaast zal de variatie in bomen interessanter zijn vanuit oogpunt van biodiversiteit en voor de beleving van het recreatiegebied’.

‘Omdat het een aantal jaren duurt voor de aangeplante bomen groot zijn, worden aan de rand van het gebied ook struiken aangeplant, die sneller zorgen voor een dichte begroeiing. Omdat het beshoudende struiken zijn is dit interessanter voor insecten en vogels. Bij volgroeiïng van de bomen, met de daartussen geplaatste struiken, wordt op termijn een betere demping van het geluid bereikt’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter