Nieuws
Plan aparte opvang regenwater

De gemeente wil ermee stoppen regenwater van daken via het riool weg te laten vloeien. Dat zal in de toekomst via aan apart systeem moeten. Woningeigenaren kunnen verplicht worden daaraan mee te werken.

Een en ander wordt vastgelegd in een Hemelwaterverordening die B&W binnen een half jaar willen presenteren. Voor nieuwbouw geldt al dat regenwater niet meer via het riool weg mag. Dat wordt straks ook zo voor bestaande bouw.

B&W kiezen ervoor om het aparte systeem aan de voorkant van woningen mogelijk te maken via een 100 procent subsidie, te betalen uit de opbrengsten van de rioolheffing. Voor de achterkant van woningen kunnen woningeigenaren een gratis regenton krijgen.

Het nieuwe systeem zal worden toegepast bij rioolvervanging; als er vlak naast het perceel oppervlaktewater aanwezig is; als er toch al geen regenwater door de gemeente wordt ingezameld; als burgers zelf het initiatief nemen.

Uit een proef rond de Van Deventerlaan in Voorburg is gebleken dat woningeigenaren graag meewerken, waarbij de inzet van een ‘afkoppelcoach’ zeer goed werkte. Er is bij de achterkant van woningen gekozen voor gebruik van een regenton omdat eigenaren te veel angst hadden voor infiltratie van regenwater in de grond (te ingrijpend, angst voor effect hogere grondwaterstand).

B&W willen geen extra heffing op de rioolheffing om de plannen te financieren. Ook het koppelen van de hoogte van de rioolheffing aan het aantal verharde vierkante meters op het betreffende perceel, wijst men af: te hoge administratie- en handhavingskosten.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter