Nieuws
Ernstige bodemvervuiling Von Geusaustraat

Er is een ernstige bodemvervuiling geconstateerd op de percelen Van Geusaustraat 193/195 in Voorburg. In de bodem zitten PCB’s (polychloorbifenylen), zware metalen, olie en PAK’s (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen). De Omgevingsdienst Haaglanden heeft bepaald dat die er uit moeten. Het gaat dan om zo’n 2900 ton aan grond. De bodem moet tot 1,5 meter diepte worden afgegraven. De stukken grond liggen tussen de Utrechtsebaan en de spoorlijn Den Haag – Utrecht in. Sinds 1952 staat hier een transformatorstation, nu eigendom van Tennet, en een elektriciteitsgebouw van Eneco/Stedin. Op het terrein is enige tijd terug een kantoorgebouw gesloopt. Er zijn plannen ter plekke zonnepanelen op te stellen voor stroomwinning. De bodemvervuiling zit rondom de gebouwen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter