Nieuws
Tracéstudie nieuwe ‘metrolijn’

Er loopt een zogenoemde tracéstudie voor een nieuwe lightrailverbinding ‘van metrokwaliteit’ tussen station Den Haag Ypenburg, de Binckhorst, Den Haag CS, Madurodam en Scheveningen. De lijn zou door Voorburg moeten lopen, mogelijk ondergronds.

Dat blijkt uit stukken die B&W van Den Haag aan hun gemeenteraad hebben gezonden. Met de nieuwe lijn zou een verbinding moeten ontstaan tussen Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam. Daardoor worden Randstadraillijnen 3 en 4 ontlast, evenals de E-lijn naar Rotterdam.

De ontlasting is nodig omdat de spoorbanen van de Randstadrail en de E-lijn aan hun maximale capaciteit zitten, zeker in het stuk waar zij samenlopen met de normale spoorbanen rond station Laan van Nieuw Oost Indië.

In het najaar van 2020 wil Den Haag een besluit nemen over het tracé voor een tramverbinding tussen Den Haag CS, de Binckhorst en station Voorburg. Station Voorburg ziet Den Haag als toekomstige ‘mobiliteitshub’: een knooppunt van openbaar vervoer met winkels, fietsenstalling en fietshuur. Met de auto mogen er alleen mensen afgezet of opgehaald worden.

De Haagse plannen maken onderdeel uit van de ‘Schaalsprong openbaar vervoer’. Die is volgens B&W nodig nu de stad groeit (meer inwoners, woningen, arbeidsplaatsen, toerisme). Daardoor neemt het autoverkeer met 15 procent toe, de filevorming met 30 procent.

Den Haag kan niet meer auto’s hebben. Tegelijk zit het openbaar vervoer nu al aan de limiet. Daar zal in geïnvesteerd moeten worden. Bovendien zullen fietsen en lopen extra gestimuleerd moeten worden. (foto MRDH)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter