Nieuws
B&W gaven onjuiste informatie over vordering Kulturhus

B&W hebben onjuiste informatie verspreid over de vordering die zij bij de curator hebben ingediend vanwege het faillissement van de aannemer van het Kulturhus in Stompwijk. De vordering is hoger de eerder door de gemeente gemelde 121.303 euro.

Een en ander is gebleken uit informatie die B&W nu over het Kulturhus aan de gemeenteraad hebben verstrekt.

‘Als gevolg van het faillissement heeft de gemeente kosten gemaakt om het Kulturhus te voltooien. In de raadsbrief (brief van 19 juli van wethouder Astrid van Eekelen, red.) is dit geprognotiseerd op een bedrag van €121.303. Deze kosten maken onderdeel uit van een ingediende vordering bij de curator. De kans is gering dat de gemeente van de vordering een substantieel deel daadwerkelijk ontvangt’, aldus B&W.

Met de bewoording ‘deze kosten maken onderdeel uit van een ingediende vordering bij de curator’ geven B&W dat de feitelijke omvang van die vordering hoger is.

Vlietnieuws heeft eerder uitgebreid gecommuniceerd met B&W over de vordering, die door B&W zelf eerder met een bedrag van 300.000 euro werd aangegeven. Op 27 juni berichtte een woordvoerster van B&W: ‘300.000 was een voorzichtige raming. De 121.303 is nu ingediend als vordering’. Naar nu blijkt een onjuiste voorstelling van zaken.

Overigens weigerde de woordvoerster van B&W op 2 juli om op nadere vragen over de zaak in te gaan. Zo ook over een beslag van 214.000 euro dat door een onderaannemer, betrokken bij de bouw van het Kulturhus, op een gemeentelijke rekening is gelegd. Het betrof geld dat de aannemer nog van de gemeente zou moeten ontvangen.

B&W hebben de gemeenteraad, onder strikte geheimhouding, vlak voor de zomervakantie wel nadere informatie verschaft over de financiële afwikkeling van het Kulturhus. De hoogte van het beslag op de gemeentelijke rekening werd daarbij echter verzwegen.

Naar verluidt is door B&W in de geheime informatie wel aangegeven dat de vordering veel hoger lag dan de publiekelijk aangegeven 121.303 euro. Gesproken werd over zo’n negen ton waarbij ook een vordering van de onderaannemers op de failliete aannemer van het Kulturhus van een half miljoen euro was meegerekend.

De gemeente heeft 4,25 miljoen euro aan het Kulturhus zelf besteed. Daarnaast zijn er nog extra kosten op andere posten geboekt. Bij het bedrag is het beslag van 214.000 euro niet meegerekend noch de vordering van 121.303 euro. Al met al komen de kosten voor het Kulturhus minstens 50 procent hoger uit dan geraamd.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter