Nieuws
Gemeenten kunnen weer vooruit met projecten

Gemeenten kunnen zelf berekenen of projecten de neerslag van stikstof in de natuur verhogen of niet. Is er aantoonbaar geen verhoging, dan kan het project doorgaan zoals gepland.

Voor de berekeningen is een nieuw systeem – Aerius Calculator – ontwikkeld. Dat was nodig na een recente uitspraak van de Raad van State. Die bepaalde dat projecten die de stikstofneerslag in de natuur deden toenemen, niet meer mochten doorgaan.

Met de Aerius Calculator kunnen gemeenten ook weer nieuwe projecten in behandeling nemen. In Leidschendam-Voorburg zijn zestien grote bouwprojecten betroffen, goed voor zeker 1500 woningen.

Door de uitspraak van de Raad van State zijn ruim 3400 projecten in Zuid-Holland betroffen, vooral bouwprojecten (2520). Volgens gedeputeerde Jeannette Baljeu (VVD) komen alle ruimtelijke projecten in de knel en staan zaken als bereikbaarheid en wonen onder druk.

In oktober moet een adviescommissie de rijksoverheid aangeven hoe om te gaan met de uitspraak van de Raad van State. Daarbij wordt ook bekeken hoe de stikstofneerslag door gerichte maatregelen teruggebracht kan worden en hoe gewerkt kan worden aan herstel van de natuur.

Projecten waarvoor geen alternatief is, er een groot openbaar belang mee is gemoeid en er compenserende maatregelen inzake de stikstofneerslag getroffen kunnen worden, mogen overigens wel doorgaan.

Bij de projecten die op rijksniveau stilliggen zijn de verbreding van de A4 bij Den Haag, fietsparkeren bij stations en het verbeteren van de toegang van stations.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter