Nieuws
Meedenken over landgoed Voorlei (Schakenbosch)

De eigenaar van landgoed Voorlei, het voormalige Schakenbosch, roept inwoners op om mee te komen praten over de inrichting van het landgoed. ‘Bij de inrichting van de openbare ruimte willen wij dan ook goede ideeën van onze buren, bewoners of bezoekers meenemen in de planvorming. We nodigen u dan ook van harte uit om uw ideeën met ons te delen’, zo luidt zijn oproep.

‘Meedenken kan over de nieuwe functie van het entreehuisje. Of over bijvoorbeeld het plaatsen van bijenkasten en de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Vindt u dat er speelplekken voor kinderen moeten komen of juist sporttoestellen voor volwassenen? Hoe kunnen we het beheer van de openbare ruimte organiseren en met wie? Als u een goed idee heeft, dan horen wij dat graag’.

‘Stuur uw idee naar info@voorlei.nl en misschien wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan een workshop met de landschapsarchitect, leden van de Klankbordgroep en ons eigen team van betrokkenen’.

‘U kunt uw idee indienen tot 15 oktober 2019. We beoordelen de ideeën samen met de Klankbordgroep op creativiteit en haalbaarheid. Tijdens een workshop in november gaan we met experts doorpraten over een selectie van de ideeën voor de volgende onderwerpen: 1) Sport en spel, 2) Ecologie, 3) het Entreehuisje en 4) het Beheer en Onderhoud. Als de resultaten van de workshop in het plan passen en financieel haalbaar zijn, nemen we deze mee in de vormgeving van het landgoed’.

Onlangs werd bekend dat er op het landgoed 230 bomen sneuvelen om plek te maken voor de bouw van 325 woningen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter