Nieuws
Nieuwe vertraging bouw De Star

Er is nieuwe vertraging opgetreden bij de bouw van 107 sociale woningen aan De Star in Leidschendam. Aanleiding vormen de inschakeling, door de gemeente, van een stedenbouwkundig bureau en de zomervakantie. Een stedenbouwkundig plan wordt nu pas voor de eerste helft van 2020 voorzien. Mogelijk wordt het concept dit najaar nog met omwonenden besproken.

Bij de bouwplannen is ook Schouten Bouw betrokken. Die wil woningen gaan bouwen op het aangrenzende perceel De Star 51. Inmiddels is al bekend dat de A4 veel geluidoverlast betekent. Om die overlast terug te dringen is een investering van 800.000 euro aan de te bouwen woningen nodig. Zolang de bouw niet start kan rugbyclub VRC aan De Star blijven. De bouwstart staat vooralsnog voor het vierde kwartaal 2021 gepland.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter