Nieuws
Huisvesting scholen stokt

Er zal op korte termijn niet gestart worden met de bouw van een Intregraal kindcentrum (IKC) aan De Tol in Leidschendam. Ook de bouw van een IKC in de Heeswijkstraat Voorburg is vertraagd. Dat hebben B&W bekend gemaakt.

Bij het IKC Heeswijkstraat blijkt het project te duur. Het past niet binnen de vijf miljoen euro die de gemeenteraad ervoor heeft vrijgemaakt. Er wordt nu gezocht naar mogelijke bezuinigingen. Daardoor loopt het project vertraging op. Het zal zeker niet in het eerste kwartaal 2020 beginnen.

De gemeente worstelt ook met andere bouwplannen voor scholen. Dit vanwege stijgende bouwkosten en kosten voor het duurzaam maken van de gebouwen. Nog dit najaar willen B&W komen met een integraal huisvestingsplan (IHP) 2019-2022.

Uit dat IHP moet onder andere blijken of bouwplannen inzake de Maria Bernadetteschool Leidschendam, de Driemaster Voorburg, en een nieuwe school in Klein Plaspoel Polder Leidschendam wel gefinancierd kunnen worden.

Voor de Maria Bernadetteschool was eerder 4,1 miljoen euro vrijgemaakt, de nieuwe school in Klein Plaspoel Polder vergt 3 miljoen euro.

Aan IKC De Trampoline in Leidschendam wordt inmiddels gewerkt. Voor De Wegwijzer in Leidschendam is het ontwerp gereed; bij Pius X is dat een voorlopig ontwerp. Bij De Vijverhof hebben de betrokkenen gekozen voor nieuwbouw. Daarvoor is 4,1 miljoen euro uitgetrokken.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter