Leerlingen van groep 7/8 van de Voorburgse basisschool Vreugd en Rust gaan bedenken welke maatregelen de gemeente nog meer kan nemen om armoede in gezinnen te bestrijden. Eind dit jaar komen ze met hun aanbevelingen.

De kinderen werken onder begeleiding van de Adviesraad Sociaal Domein Leidschendam-Voorburg en de Missing Chapter Foundation. De Adviesraad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over het beleid. De Missing Chapter Foundation maakt zich hard voor kind-inclusie (opname in de samenleving). Dit omdat kinderen er recht op hebben en omdat hun creatieve denkkracht beslissingen beter maakt.

Wethouder Nadine Stemerdink: ,,Elk kind dat opgroeit in armoede is er één te veel. We hebben als gemeente al regelingen om inwoners met een laag inkomen te ondersteunen. Maar het kan altijd beter. Daarom willen we de denkkracht, creativiteit en verbeelding van kinderen benutten. Ze gaan bedenken wat we binnen bestaand budget nog meer kunnen doen om kinderen die opgroeien in een gezin met een kleine portemonnee te helpen.” Dat doen ze door met elkaar te brainstormen en online-onderzoek te doen. Daarnaast gaan ze op werkbezoek bij organisaties zoals de voedselbank of de kledingbank.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter