Nieuws
Organisatoren illegaal Voorburgs vuurwerk vrijuit

De organisatoren van een illegaal vuurwerk in de nacht van 30 op 31 augustus in het Voorburgse park Vreugd en Rust gaan vrijuit. Dat blijkt uit antwoorden van B&W op vragen van CDA-fractieleider in de gemeenteraad, Gijs Dupont. Het stadsbestuur sluit een herhaling van het voorval zelfs niet uit.

B&W geven aan dat hen niet duidelijk is wie het vuurwerk organiseerde: Caffero GmbH, hotel-restaurant Central Park of degene die het vuurwerk wilde als onderdeel van een huwelijksfeest. ‘De vergunning moet worden aangevraagd door de (rechts)persoon die het evenement organiseert. Het is voor ons nog niet duidelijk wie dat in casu is geweest’, aldus B&W.

Voor de handhaving van de openbare orde, ook in het park, is de burgemeester verantwoordelijk, zo erkennen B&W. Voor de live muziek die ten gehore werd gebracht is de Omgevingsdienst Haaglanden verantwoordelijk. De plaatsing van een container voor het feest was illegaal want er was geen vergunning aangevraagd. Ook het afzetten van een deel van het park was illegaal. Ook daarvoor was geen vergunning aangevraagd.

De politie wist vooraf van niets aangezien die via de gemeente informatie krijgt als er een evenementenvergunning is aangevraagd. Die was in dit geval niet aangevraagd. Omwonenden die de politie belden kregen ten onrechte te horen dat die vergunning er wel was. B&W daarover: ‘Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat op de meldkamer van de politie op die avond geen compleet inzicht was in de samenhangende juridische modaliteiten’.

De gemeentelijke dienst handhaving trad niet op ‘omdat handhaving in de nachtelijke uren niet aanwezig is’, aldus B&W.

B&W treden ook achteraf niet op tegen de betrokkenen. ‘Artikel 6.1 van de Algemene plaatselijke verordening (APV) bevat de strafbepaling. Het opleggen van een straf kan uitsluitend door een rechter, na vervolging door het Openbaar Ministerie. Wij bemoeien ons niet met het vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie. Ons staan in deze uitsluitend zogenaamde herstelsancties ter beschikking. Maar die hebben in deze situatie geen functie’.

‘Wij gaan er vanuit de mensen zich voldoende vergewissen van de toepasselijke regelgeving en zich daar ook aan houden. Wij betreuren het afsteken van het vuurwerk in de nacht van 30 en 31 augustus, maar beschouwen dit als een incident. Wij zien geen aanleiding hierop nu grote handhavings- of communicatiecampagnes te organiseren. Wij kunnen overigens ook geen garanties geven dat dit in de toekomst niet meer voorkomt’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter