Nieuws
Gemeente worstelt met Haagse plannen

B&W worstelen met de Haagse plannen langs de grens met Voorburg. Dat blijkt uit een bericht aan de gemeenteraad. Het gaat dan om de bouwplannen voor de Binckhorst, ontwikkelingen rondom het station Laan van Nieuw Oost Indië (CID) en ideeën voor de Vlietzone.

‘Ruimtelijke ontwikkelingen aan de gemeentegrens zijn complex. Het abstractieniveau varieert sterk, van visievorming tot concrete (bouw)plannen. Ook de schaalgrootte loopt uiteen van kleinschalig tot grootstedelijk. De gemeente zet zich in om aan de voorkant bij ontwikkelingen te worden betrokken’, aldus B&W.

‘Dat doet zij ook voor belanghebbenden die aan de Leidschendams-Voorburgse kant van de gemeentegrens wonen. Er vindt regelmatig ambtelijke en bestuurlijke afstemming plaats. De komende tijd zal Leidschendam-Voorburg de gemeente Den Haag extra aandacht vragen voor de rol van initiatiefnemers’.

B&W constateren dat de gemeente Den Haag inzet op verstedelijking, ook aan de grens met Leidschendam-Voorburg. ‘De gemeente heeft beperkte rol bij het ontwikkelen van ruimtelijk beleid door Den Haag. Hetzelfde geldt ook voor ruimtelijke initiatieven op Haags grondgebied. Een aantal ontwikkelingen op de Binckhorst, in het CID en ook in de Vlietzone, raakt belangen van Leidschendam-Voorburg direct’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter