De bibliotheek wil alle basisscholen in de gemeente voorzien van een collectie boeken, inclusief begeleiding voor de leerlingen en het bevorderen van hun leesgedrag. Het plan is nog niet besproken met de directies van de basisscholen, wel al met de gemeente. Die ziet er wel wat in in het kader van een toekomstgerichte bibliotheek. De idee is ontstaan nu de bibliotheek op termijn minder geld van de gemeente krijgt en meer moet gaan samenwerken met andere organisaties. Bovendien wordt de grote vestiging aan het Fluitpolderplein in Leidschendam ingeruild voor een kleinere in het Damcentrum. De bibliotheek wil bovendien in de wijken Prinsenhof en De Heuvel de laaggeletterdheid gaan aanpakken. (foto NBD Biblion)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter