Mening
U zegt het maar: B&W mag wel iets meer doen

B&W zegt niet te weten wie het vuurwerk organiseerde. Dit kan B&W niet serieus menen. Er was een professioneel vuurwerkbedrijf bij betrokken, Caffero GmbH.  Medewerkers van Caffero zijn bij enkele bewoners aan de deur geweest en waren de hele dag bezig met de voorbereidingen in het door hen deels afgezette park. Caffero heeft ook een melding gedaan bij de Omgevingsdienst Haaglanden. Hotel restaurant Central Park heeft al direct verklaard dat het bruidspaar Caffero heeft ingehuurd voor een vuurwerkshow.  Op de website van Caffero wordt uitgelegd dat het bedrijf vuurwerkshows organiseert, onder andere voor trouwerijen, en dat ze daarbij ook de benodigde vergunningen regelt. Het bruidspaar ging er als klant waarschijnlijk gewoon vanuit dat de vergunningen in orde waren. Dit was dus niet het geval.

Caffero is overduidelijk degene die het vuurwerk organiseerde en afstak en is als professioneel vuurwerkbedrijf aanspreekbaar op het niet correct opvolgen van de regels die zijn vastgelegd in het vuurwerkbesluit en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Ondanks het overvloedige bewijs dat Caffero het vuurwerk organiseerde wil B&W de burgers laten geloven dat ze niet weten wie het vuurwerk organiseerde en wie de aan te spreken partij is, dit is een zeer opmerkelijke stellingname.

Diverse omwonenden belden de politie en kregen te horen dat er een vergunning was. Hieruit blijkt dat de communicatie tussen gemeente en politie omtrent afgegeven vergunningen op z’n minst voor verbetering vatbaar is. Hoe kan de politie zijn werk doen als ze nog niet eens weten of er wel of geen vergunning is? Handhaven is dan onmogelijk. Waarom zet de gemeente niet in op verbetering van de communicatie? In plaats daarvan geven ze aan te kunnen begrijpen dat de politie dacht dat er wel een vergunning was, waarmee ze het belang van communicatie verbetering onderstrepen.

Caffero had wel een ontbrandingsmelding gedaan bij de Omgevingsdienst Haaglanden. Uit deze melding moet blijken dat de gemeente geen vergunning had verleend. De vergunning is namelijk onderdeel van de ontbrandingsmelding en de vergunning was er niet. Dit blijkt allemaal uit informatie van de provincie: https://www.zuid-holland.nl/@8097/vuurwerk De ODH werkt in opdracht van de gemeente. Blijkbaar is het de ODH niet opgevallen dat zij een ontbrandingsmelding binnen kregen zonder vergunning van de gemeente. Had de ODH dit niet aan de gemeente moeten melden? En is dit geen reden voor de gemeente om hier navraag bij de ODH over te doen? Wethouder Astrid van Eekelen zit in het algemeen bestuur van de ODH, de lijntjes zijn dus kort.

Op illegaal vuurwerk afsteken staan hoge boetes en jongeren worden zelfs doorgestuurd naar bureau HALT. Door de droogte was brandgevaar niet uit te sluiten. Achteraf leidt het geen twijfel dat de politie in had moeten grijpen toen Caffero zonder vergunning een afzetting realiseerde en een illegale vuurwerkshow voorbereidde. Dat dit niet gebeurd is lijkt  voornamelijk te wijten aan gebrekkige communicatie tussen de de gemeente en de politie. Dat de politie, het OM en gemeente nu geen tijd en geld meer stoppen in vervolging van Caffero valt nog enigszins te begrijpen. De middelen zijn immers beperkt en de prioriteiten liggen elders.

Maar de gemeente maakt zich er wel erg gemakkelijk vanaf door te zeggen dat ze er van uit gaan dat iedereen zich wel aan de regels houdt en zij herhaling niet kan voorkomen. Op z’n minst kan de gemeente Caffero er middels een brief op wijzen dat ze de regels niet hebben opgevolgd en de communicatie omtrent vergunningen met de politie verbeteren. In het Handhavingsbeleidsplan 2016-2019 geeft de gemeente immers zelf het belang van handhaving aan.

(Naam inzender bij redactie bekend)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter