Nieuws
Afvalbeleid faalt; extra maatregelen nodig

De gemeenten die gebruik maken van de diensten van afvalbedrijf Avalex, waaronder Leidschendam-Voorburg, slagen er niet in te voldoen aan de eis van de rijksoverheid dat de hoeveelheid restafval per inwoner in 2020 op maximaal 100 kilo per jaar ligt. In het Avalex-gebied zal dat tegen die tijd 160 kilo zijn. Er zijn derhalve extra maatregelen nodig, ook al omdat het rijk eist dat de hoeveelheid restafval per inwoner in 2025 op 30 kilo ligt.

Dit blijkt uit een notitie die opgesteld is ten behoeve van een beraad tussen gemeenteraadsleden uit de zes Avalex-gemeenten over het afvalbeleid. Zij komen morgen bijeen in Wassenaar.

In het stuk worden drie scenario’s geschetst om de hoeveelheid afval per inwoner sneller omlaag te krijgen:

– Verbetering van het systeem waarbij inwoners thuis afval scheiden en restafval wegbrengen naar containers in de buurt (HNI) gecombineerd met een afvalstoffenheffing waarvan de hoogte afhangt van de hoeveelheid afval (Diftar), strakke handhaving en meer communicatie,

– Invoering van nascheiding gecombineerd met het afscheiden van groenafval en PMD (plastic, metaal, drankverpakkingen) door de inwoners,

– Invoering van nascheiding samen met scheiding van PMD door de inwoners en meer communicatie.

Er wordt geconstateerd dat het grootste probleem bij PMD ligt. In het door inwoners gescheiden PMD zit zo veel vervuiling dat veel partijen worden afgekeurd en alsnog verbrand. Dat probleem zou door extra nascheiding grotendeels kunnen worden opgeheven. Op dit gebied is al veel onderzoek gedaan; échte antwoorden zijn niet gevonden.

De verbetering van HNI stuit in Leidschendam-Voorburg op problemen. Het systeem werkt nu alleen in Voorburg-Midden. B&W hebben besloten het niet in de rest van de gemeente te gaan invoeren doch per wijk te gaan bekijken welk afvalsysteem het beste is. Over nascheiding en Diftar lopen de meningen uiteen.

Inzake communicatie wordt in het stuk gesteld dat het effect daarvan onduidelijk is.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter