Mening
Blog: Van de nood een deugd….

Ook in onze gemeente worden we ermee geconfronteerd: het stikstofslot op bouwprojecten. Een aantal belangrijke bouwprojecten is stopgezet, omdat de stikstofuitstoot in Nederland te hoog is en eerst gecompenseerd moet worden. Stikstof ontstaat door uitstoot in de landbouw (koeien), in het verkeer (uitlaatgassen) en in de industrie (uit de schoorsteen). Maar ook door de bouw van woningen (bouwverkeer, bouwmaterialen, woningen trekken meer verkeer aan).

Stikstof veroorzaakt ammoniak, en dat leidt tot flinke schade aan natuur in natuurgebieden. Nederland moet van Brussel de stikstofuitstoot flink terugdringen om de natuur niet verder te beschadigen. En de Raad van State heeft dat bevestigd. Er moeten eerst maatregelen worden genomen om stikstof tegen te gaan, voordat er weer woningen gebouwd mogen worden.

Triest voor Leidschendam-Voorburg, waar een grote behoefte is aan extra woningen. En waar al veel bouwplannen lagen. Maar die komen er dus voorlopig niet. De nieuwbouw in Damcentrum is stopgezet, er wordt voorlopig niet gebouwd in de Duivenvoordecorridor en op het Schakenbosch-terrein.

Het Pleunis-bouwplan in Voorburg is stilgelegd, de bouw van appartementen in de Fonteinkerk idem dito. Maar ook – en dat is echt wel heel triest – de bouw van Het Huis, in Leidschendam. Een prachtige woning voor mensen met een beperking, waar jaren voor gevochten is en dat eindelijk gerealiseerd kon worden. Kortom: Leidschendam-Voorburg zit op slot.

Maar gemeente, ga niet bij de pakken neerzitten! Het kabinet neemt op korte termijn een beslissing, en projecten waar je de stikstofuitstoot kunt compenseren, zullen dan waarschijnlijk weer door kunnen gaan. En is onze gemeente niet een mooie groene gemeente, waar iedereen dat groen zo waardeert? Hoe simpel kan het zijn? Waar wachten we dan op?

Stel de bouwplannen bij, en verwerk hierin extra groen, dat voldoende compensatie biedt. De projecten zijn hiervoor heel kansrijk! Neem Schakenbosch en Duivenvoorde. Midden in het open poldergebied, met veel ruimte. Daar lagen al plannen voor meer groen, die hebben het toen niet gehaald. Ik weet zeker dat de initiatiefnemers deze graag weer op tafel willen leggen.

Creëer een tiny forest (mini-bos) in en om de woningen, een slootje met milieuvriendelijke oevers, een buurttuin, een pluktuin, een mooi veld met stadslandbouw. Extra bos of groen eromheen, en het zou me verbazen als het bouwplan dan nog onvoldoende compensatie oplevert.

Ja, het kan bij sommige projecten betekenen dat er een (hooguit) paar huizen minder worden gebouwd. Maar dat valt toch in het niet bij het helemaal niet meer bouwen of bij eindeloze vertraging. En onze gemeente wordt er alleen maar mooier van!

Gemeenteraad, de begrotingsbehandeling komt eraan. Dien mooie groene plannen in bij uw bestuur, grijp de kans om niet alleen de woningen gerealiseerd te krijgen, maar ook de groene uitstraling en meer groen in de stad. Goed voor de mensen die graag in onze gemeente willen wonen. Goed voor de luchtkwaliteit voor de mensen die hier al wonen. Goed voor de biodiversiteit, voor de stikstofproblematiek en voor het klimaat! Waar wachten we nog op?

(Marjan van Giezen, voorzitter Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter