Mening
Blog: Vlietdagen

De Vlietdagen zijn weer voorbij. Er kwam vorig weekeinde veel volk op af, mede door het mooie weer. Op zaterdag zat Leidschendam ‘vol’, op zondag Voorburg. Maar voor de rest was het meer van hetzelfde. Het programma, de activiteiten; vrijwel alles was een kopie van 2018 of 2017. Zelfs de rellen van de jeugd in Voorburg op zaterdagavond worden een traditie.

De gemeente legt jaarlijks 125.000 euro neer voor het festijn dat formeel georganiseerd wordt door DBAktiviteiten uit Den Haag. Een fors bedrag, gezien het gebodene. Zeker aangezien veel dingen door ondernemers of enthousiastelingen zelf worden verzorgd. En dan te bedenken dat er een paar jaar terug nog het voornemen was dit tot 200.000 euro te verhogen. Bezuinigingen voorkwamen dat.

Jaarlijks vindt er na afloop een evaluatie plaats tussen gemeente, ondernemers en DB. Volgens het Raadhuis vooral om het evenement verder ‘te optimaliseren’. Die evaluaties worden in tegenstelling tot enkele jaren geleden, niet meer voorgelegd aan de gemeenteraad. Daar wordt ook niet over de Vlietdagen gedebatteerd. En naar de evaluaties vraagt ook niemand.

Nu gaat het wel om gemeenschapsgeld. En 125.000 euro is niet niks. Dus zou een verantwoording over de besteding ervan niet misstaan. Zeker niet in een gemeente die ook nog een miljoenentekort heeft op de begroting. B&W menen echter vrije hand te hebben omdat de gemeenteraad ooit heeft ingestemd met het evenementenbeleid. En daar vallen de Vlietdagen onder.

Over de besteding van de gelden voor dat evenementenbeleid hoort de gemeenteraad overigens ook niets. Maar dat terzijde. Bovendien hoef je niet alles te doen wat je formeel mag. Het is een keuze dat te doen; geen eis. Dus kan de gemeenteraad ook vanuit B&W zelf geïnformeerd worden.

Nu beslissen B&W elk jaar of DBAktiviteiten ook het jaar erop weer de Vlietdagen mag organiseren. Want een meerjarig contract heeft het bedrijf niet. Op grond waarvan DBAktiviteiten door mag gaan, is al met al onduidelijk. Een kritische blik ontbreekt. Of het is criterium ‘als de ondernemers maar tevreden zijn’?

Nu was Vlietdagen er toch voor de inwoners? En om belangstellenden van buiten de gemeente te lokken? Hoe wordt dan gepeild wat die er allemaal van vinden of vonden? Of doet hun mening er niet meer toe? Zijn de Vlietdagen een onderonsje geworden tussen de direct betrokken die allemaal o zo tevreden zijn over hun prestatie(s)?

Gemeenteraad, er is werk aan de winkel!

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter