Nieuws
Onderzoek vervuiling Vlietland

De provincie laat een onderzoek instellen naar de herkomst van grote hoeveelheden piepschuim langs de oevers van de Meeslouwerplas in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Het zou naar verluidt afkomstig zijn uit bagger die in de plas wordt gestort.

Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money (FTM) naar de stort van bagger in de plas. De stort moet de oevers weer stabiel maken nadat er eind vorige eeuw veel te veel zand uit de plas is weggehaald.

In het verleden is er al met arseen vervuilde bagger uit het Aarkanaal in de plas terecht gekomen. Het arseengehalte was hoger dan de toegestane 29 milligram per kilo. Het ging destijds – medio 2012 – om 4600 kubieke meter bagger.

De politie was het geval in 2012 op het spoor en hield het schip ook tegen. Ambtenaren van het hoogheemraadschap Rijnland weigerden echter tezamen met de politie een controle van de bagger te doen die volgens hen voldeed aan de eisen.

Uit een door FTM achterhaalde mail van een ambtelijk beraad op 19 juli 2012 blijkt echter dat alle betrokkenen wisten van de stort van de met arseen vervuilde bagger. Er zou echter sprake zijn geweest van een ‘miscommunicatie’.

Het was niet voor alle betrokken partijen duidelijk geweest dat bagger uit bepaalde vakken in het Aarkanaal niet gestort mocht worden. Op de papieren van de provinciale grondstoffenbank stond alleen Aarkanaal, geen vakken. Op de ontvangstpapieren stond geen herkomst van de bagger.

Sinds het voorval neemt BAM, die over de stort gaat, wel elke maand watermonsters in de plas. De gehalten arseen zouden onder de normen liggen. Al eerder stelde het Hoogheemraadschap Rijnland dat de stort maar een ‘geringe’ invloed zou hebben op het oppervlaktewater in de plas.

In 2012 en 2013 verdween 20.000 kubieke meter bagger uit Aarkanaal, Gouwe en Oude Rijn in de Meeslouwerplas. Er vinden nu nog steeds stortingen plaats. Waar die bagger vandaan komt is onbekend.

FTM achterhaalde eerder tezamen met de redactie van het tv-programma Zembla dat het verontdiepen van plassen door baggerstort op 60 plaatsen in Nederland gebeurt. De bagger is veelal vervuild. Op de storten wordt nauwelijks gecontroleerd. Controles beperken zich tot documenten; monsters ter plekke worden niet genomen.

Op last van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) vindt er nu wel een onderzoek naar de baggerstorten plaats. Dat zou in 2021 klaar zijn. Op grond van eerste bevindingen stelde onderzoeker Piet Jan Westendorp bij Zembla dat de stortingen nu moeten stoppen. Eerst moeten de effecten ervan bekeken worden. Daarop moet dan beleid worden gemaakt, zo gaf hij te kennen.

Op last van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland doet een provinciale dienst nu onderzoek naar de gang van zaken rond de ‘arseenbagger’ uit 2012.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter