Nieuws
Bouwen tegen effecten klimaatverandering

In Zuid-Holland moet in de toekomst zo gebouwd gaan worden dat de woningen bestand zijn tegen de effecten van de klimaatverandering en die effecten ook niet verergeren. Dit ‘klimaatadaptief’ bouwen wordt vanaf 1 januari 2020 ‘het nieuwe normaal’ in de bouwwereld.

Dat heeft gedeputeerde Adri Bom-Lemstra met 39 partners waaronder overheden en private partijen, afgesproken als onderdeel van het Convenant klimaatadaptief bouwen dat uit 2018 stamt. Leidschendam-Voorburg heeft het Convenant niet getekend.

In de provincie moeten er voor 2025 nog 100.000 woningen bijkomen. Tegelijk moeten bestaande woningen worden verduurzaamd. Daarnaast moet de impact van toenemende weersextremen op de maatschappij beperkt worden.

Bij klimaatadaptief bouwen gaat het erom om per gebied bij het bouwen oog te hebben voor neerslag, droogte, hitte, de natuur, bodemdaling, mogelijke overstromingen. Met andere woorden, er moet concreet invulling gegeven aan het streven naar minder wateroverlast, meer biodiversiteit, minder hittestress, minder langdurige droogte, minder nadelige gevolgen van droogte, minder bodemdaling en minder nadelige gevolgen van bodemdaling.

De provincie gaat klimaatadaptief bouwen meenemen in het omgevingsbeleid. De convenantspartners roepen andere partijen, waaronder Zuidhollandse gemeenten, om mee te doen.

,,Nu wordt het realiteit”, aldus Bom-Lemstra. ,,Alle aangesloten partijen gaan deze uitgangspunten straks toepassen in hun beleid en projecten. Dat betekent dat een groot deel van de toekomstige bouwprojecten in Zuid-Holland klimaatadaptief wordt ontwikkeld. Iedereen wil graag wonen in een fijne, veilige en gezonde omgeving waar het niet te heet wordt, waar waardevol groen is en waar een hoosbui niet tot onnodige schade leidt.”

Er wordt nu programma van eisen ontwikkeld. Daarbij gaat het om zaken als: de hoeveelheid waterberging, de aanwezigheid van groen, maatregelen om hittestress te beperken, welk percentage van het oppervlak warmtewerend of verkoelend ingericht moet zijn. (foto KNMI)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter