Nieuws
Gemeente kan dans ontspringen

Er is een gerede kans dat bouwprojecten in de gemeente kunnen doorgaan ondanks de uitspraak van de Raad van State dat er niet meer stikstof door in de natuur terecht mag komen.

Maatgevend bij de uitspraak van de Raad van State zijn zogenoemde Natuur-2000 gebieden. In de omgeving van Leidschendam-Voorburg gaat het daarbij om drie gebieden: Westduinpark Den Haag, de duinenstrook Meijendel-Katwijk en natuurgebied De Wilck bij Hazerswoude.

De afstand tussen de gemeente en het Westduinpark is 14,5 kilometer, Meijendel ligt op een kleine tien kilometer, De Wilck ongeveer 20 kilometer. De meest dominante windrichting in Nederland is zuidwest.

Dat betekent dat stikstof die vrijkomt bij bouw in Leidschendam-Voorburg naar het noordoosten wordt afgevoerd. Daarmee is alleen de toestand in De Wilck van belang. De Wilck bestaat vooral uit nat grasland. Het gebied is niet stikstofgevoelig, aldus het beheersplan. Het is ook niet opgenomen in het Programma aanpak stikstof (PAS) waar de uitspraak van de Raad van State op is gebaseerd.

Overigens gebruiken de gemeente en de ontwikkelaars zelf al een nieuw berekeningsmodel – Aerius Calculator – om te toetsen of een project leidt tot meer stikstof in de natuur. Dat model kan gehanteerd worden op bestaande projecten maar ook voor nieuwe.

B&W berichtten de gemeenteraad onlangs dat er zestien grote bouwprojecten in de gemeente stilliggen vanwege de uitspraak van de Raad van State.

De rijksoverheid heeft nu het advies gekregen de maximum snelheid te verlagen om zo de uitstoot van stikstof nationaal te beperken zodat de bouwprojecten weer door kunnen gaan zonder de natuur extra de belasten.

De gemeenteraadsleden Gijs Dupont (CDA), Monica Velú (GBLV), Charlotte Bos (D66) en Hanneke Dominicus (GroenLinks) hebben B&W nu gevraagd hoe het staat met de verlaging van de maximum snelheid op de Utrechtsebaan/A12 en A4 naar 80 kilometer per uur rondom de gemeente. Zij willen daarover voor de jaarwisseling uitsluitsel.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter