Nieuws
Gemeente gedaagd inzake jeugdhulp

De gemeente is voor de rechter gedaagd door een tweetal organisaties die jeugdhulp verlenen. Aanleiding is een nieuwe vorm van financiering van die hulp. De zaak dient als kort geding op 10 oktober de Haagse rechtbank.

Naast Leidschendam-Voorburg moeten nog negen regiogemeenten voor de rechter verschijnen alsmede het Regionaal instituut dyslexie.

Jeugdhulp wordt nu gefinancierd via een vaste prijs per geleverde dienst. Vanaf 1 januari zou betaling moeten gaan plaatsvinden op grond van het resultaat van de behandeling. Met het nieuwe systeem denken de gemeenten de uitgaven voor de jeugdhulp, waarop zij elk jaarlijks vele miljoenen euro’s te kort komen, beter in de hand te krijgen.

Vorige week weigerde verantwoordelijk wethouder Juliette Bouw in de gemeenteraadscommissie Samenleving, te antwoorden op vragen omdat zulks volgens haar directe gevolgen kon hebben voor het kort geding. ‘Ik ben gehouden aan het juridische kader’, aldus Bouw.

Naar nu blijkt heeft het inkoopbureau jeugdhulp van Leidschendam-Voorburg en de negen andere gemeenten in de regio, H10, dat de wethouder te hebben gedicteerd. In een memorandum van H10 aan de gemeenten staat: ‘Beantwoording van inhoudelijke vragen kan zolang de zaak onder de rechter is, niet plaatsvinden omdat dit een ordentelijk verloop van de procedure kan verstoren en belangen van partijen kan schaden’.

Bouw stelde in de commissievergadering ook dat zij door wil gaan met het afsluiten van nieuwe contracten voor de jeugdhulp. H10 is daar veel minder stellig over: ‘De intentie is nog steeds om per januari 2020 nieuwe contracten af te sluiten en stapsgewijs resultaatgericht te werken voor specialistische jeugdhulp en hoog- specialistische jeugdhulp’.

H10 staat onder leiding van Den Haag.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter