Nieuws
Maximum snelheid A4 en A12 niet omlaag

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) is niet bereid de maximum snelheid op de A4 en A12 rondom Leidschendam-Voorburg te verlagen. Dat heeft zij B&W laten weten. Het stadsbestuur had haar daarom gevraagd nadat de gemeenteraad een motie aannam waarin zulks stond.

Volgens de gemeenteraad zou de verlaging de leefomgeving van duizenden inwoners verbeteren en ook goed zijn voor de verkeersveiligheid, doorstroming en CO2-uitstoot. De minister bestrijdt dat. Ze stelt bovendien dat de snelheden zorgvuldig zijn bepaald waarbij met al die factoren al rekening is gehouden.

Op de A12 stad uit kan nu 100 worden gereden, stad in 80. De gemeenteraad wil 80 als maximum. Op de A4 is de maximum snelheid overdag 100, ‘s avonds en ‘s nachts 130. De gemeenteraad wil permanent 100.

Van Nieuwenhuizen stelt dat de concentraties stikstofoxyden en fijnstof onder de wettelijke normen liggen. Het geluidplafond van de A4 is wel bijna bereikt. Het resultaat voor 2018 wordt nog afgewacht. Daarna volgen mogelijk maatregelen. De A12 geeft te veel geluid voor Voorburg-West. Daar worden maatregelen bezien maar dat is de gemeente al in 2018 meegedeeld.

De A4 is weliswaar druk maar ongelukken daar hebben geen relatie met de maximum snelheid, aldus de minister. De oorzaak van ongevallen ligt eerder in de vele op- en afritten, wegsplitsingen en kruisingen. Een verlaging van de maximum snelheid helpt de doorstroming niet. Die doorstroming is niet anders bij 130 of 100. De drukte op de weg remt de snelheid van zelf al.

Op de A12 is stad uit 100 bepaald omdat 80 te laag bleek voor de doorstroming. Bij 80 bleven auto’s te veel rechts hangen, kwamen ze met moeite in andere banen en begonnen vrachtwagens met inhalen. Voor de verkeersveiligheid is 80 niet beter dan 100, aldus de bewindsvrouwe. Bij 80 ontstonden meer files en dus ongelukken, stelt zij.

De brief van de minister lag overigens al sinds 19 juli in het Raadhuis. Hij is door B&W nu pas geopenbaard. Dat gebeurde nadat de gemeenteraadsleden Gijs Dupont (CDA), Monica Velú (GBLV), Charlotte Bos (D66) en Hanneke Dominicus (GroenLinks) er naar vroegen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter