Nieuws
Historische bomen gekapt

De gemeente laat 255 bomen kappen. Daaronder twee exemplaren in het Voorburgse park Middendorp die uit 1870 en 1875 stammen. Volgens de gemeente gaat het bij de kap om zieke en dode bomen. Van de 255 moeten er 45 op korte termijn omgezaagd worden omdat zij ‘eventueel’ gevaar opleveren voor omwonenden en mensen die er langs of onderdoor lopen.

In een verklaring stelt de gemeente: ‘De gemeente controleert regelmatig de toestand van de bomen. Schimmels en zwammen kunnen een boom aantasten. Ook door ouderdom kan de kwaliteit van een boom achteruit gaan. Hierdoor kunnen takken afsterven of kan de hele boom doodgaan. Een boom mag geen gevaar vormen voor de omgeving en daarom is ingrijpen soms nodig’.

‘De gemeente controleert zijn bomen eenmaal in de drie jaar. In eerste instantie is dit een visuele controle. Soms is er twijfel en moet er nader onderzoek gedaan worden. Zo kan een holte hoog in de boom zitten, zodat er met een hoogwerker hier naar gekeken moet worden of de boom nog veilig is. Ook is er soms nader technisch onderzoek nodig. Dan wordt met apparatuur een boom doorgemeten of wordt een boom onderworpen aan een trekproef’.

‘In Raadhuiskwartier, ’t Lien, Prinsenhof, Amstelwijk, De Heuvel, Veursehout, De Zijde en Duivenvoorde zijn deze zomer alle bomen aan een visuele controle onderworpen. Meer dan 10.000 bomen zijn hierbij gecontroleerd. Voor ongeveer de helft van de bomen wordt geadviseerd om deze te snoeien’.

‘Circa 255 bomen moeten gekapt worden (hiervan zijn er 197 kapvergunningsplichtig), omdat ze niet meer veilig zijn of omdat ze dood zijn door de extreem droge zomer. Hier zitten echter ook bomen bij buiten de bovengenoemde wijken, die dit jaar zijn doodgegaan. Al deze bomen worden gemerkt met een blauwe stip. Dit kapwerk wordt het laatste kwartaal van 2019 uitgevoerd. De meeste bomen worden vervangen door nieuwe bomen, tenzij er geen ruimte is om een nieuwe boom terug te planten’.

Naast de kap van de twee historische bomen in Park Middendorp verdwijnen er in Park Vreugd en Rust (Voorburg) drie bomen, in Park De Werve (Voorburg) twee en in park ‘t Loo (Voorburg) drie. Rondom het Raadhuis in Leidschendam sneuvelen vier bomen, op het Fluitpolderplein (Leidschendam) elf en aan de Rijnlandstraat (Leidschendam) zeven. Er wordt ook gehakt op diverse sportcomplexen, begraafplaatsen langs de Prins Bernhardlaan (Voorburg). Langs die laan verdwijnen zeven bomen.

In de gemeenteraad is al diverse maken aangedrongen op het planten van meer bomen. De coalitie heeft dat ook in het coalitieakkoord staan. De jongste boom onder de 255 die nu het leven laten stamt uit 2018.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter