Nieuws
Droogte bracht geen veiligheidsrisico dijken

De droogte van 2018 heeft geen acute veiligheidsrisico’s voor de dijken opgeleverd. Wel is er extra geïnspecteerd, is er meer onderzoek gedaan en werden er her en der kleine herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

Dat melden Gedeputeerde Staten in een brief over de regionale waterkeringen in Zuid-Holland. In het stuk wordt een overzicht gegeven van de toestand van de dijken, onder andere voor hoogheemraadschap Rijnland (Leidschendam en Stompwijk) en hoogheemraadschap Delfland (Voorburg).

Rijnland heeft 1207 kilometer dijk. Daarvan voldoet 273 kilometer niet aan de veiligheidseisen. Bij nog eens 100 kilometer dijk wordt dat onderzocht. Wat Delfland betreft (437 kilometer dijk) voldoet 39 kilometer niet aan de veiligheidseisen en wordt dat bij nog een 40 kilometer dijk bekeken.

De provincie wil dat alle dijken in 2030 in orde zijn. In 2024 zal een ‘toetsronde’ plaatsvinden. Rijnland besteedde vorig jaar 10,7 miljoen euro aan de dijken, Delfland 5,3 miljoen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter