Nieuws
Begrotingstekort gemeente stijgt verder

Het begrotingstekort van de gemeente stijgt in 2020 naar negen miljoen euro. Door rekening te houden met éénmalige meevallers wordt dat nadeel echter beperkt tot 2 miljoen euro.

Dat blijkt uit de meerjarenbegroting 2020-2023 die wethouder Jan-Willem Rouwendal aan de gemeenteraad heeft gezonden. De bestuurder meldt ook dat het tekort over dit jaar uitkomt op 7 miljoen euro. Een paar weken geleden schreef Rouwendal de gemeenteraad nog dat het 6,3 miljoen euro zou zijn.

Zonder rekening te houden met éénmalige mee- en tegenvallers daalt het tekort in stappen naar 1,3 miljoen euro in 2023. Indien wel met de éénmalige mee- en tegenvallers rekening wordt gehouden laat 2023 een positief saldo zien van 1,9 miljoen euro.

Rouwendal heeft in de begroting bezuinigingen ter waarde van 2,8 miljoen euro verwerkt waarmee de gemeenteraad eerder dit jaar al instemde. Bovendien is er een extra bezuinigingen van één miljoen euro in de begrotingen van 2022 en 2023 opgenomen. Daarvoor zijn echter geen aanvullende maatregelen nodig volgens Rouwendal omdat de gemeente meer geld krijgt van de rijksoverheid.

Om het financiële plaatje rond te krijgen gaat Rouwendal wel door met het putten uit de financiële reserves van de gemeente. Komend jaar haalt hij daar 6,2 miljoen euro uit. Over de periode 2020-2023 als geheel gaat het om 14,7 miljoen euro. Rouwendal gaat ervan uit dat de gemeente komend jaar 80 miljoen euro binnen krijgt door de verkoop van aandelen in energiebedrijf Eneco. Dat geld stopt hij in de reserves.

Door het Enecogeld voldoet Rouwendal ook aan de eis van de gemeenteraad dat de gemeente minstens 30 procent van alle rekeningen met eigen geld moet kunnen betalen. Nu redt de gemeente dat niet (28,8 procent); met het Enecogeld wel (49,6 procent in 2020, in 2023 is dat 47,2 procent). De 30 procent grens geldt als bewijs dat een gemeente financieel gezond is.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter