Nieuws
Nieuwe ronde in participatiebeleid gemeente

Projecten van grote ontwikkelaars, gebiedsgerichte participatie, complexe burgerinitiatieven, buurtinitiatieven, wat kan er verbeterd worden aan het huidige participatieproces; dat waren de onderwerpen tijdens een sessie op het Raadhuis met als doel een participatiebeleid te ontwikkelen.

De bijeenkomst vond plaats op verzoek van burgemeester Klaas Tigelaar. Er werd aan deelgenomen door ongeveer veertig mensen waarvan de helft bestond uit burgers die actief willen participeren. Basis voor het beraad vormde een door de burgemeester voor de zomer geschreven startnotitie voor een burgerparticipatieplan.

Uit de discussie kwamen een aantal suggesties: informeer burgers beter en eerder over plannen om hun leefomgeving te gaan veranderen (bijvoorbeeld via interactieve buurtapp); maak afwegingen en besluiten transparanter en leg verantwoording af over gemaakte keuzes; maak niet alles op voorhand politiek, ga voor vertrouwen en ruimte geven aan burgers; zet in op een gelijkwaardige uitgangssituatie en voorkom de traditionele tegenstelling wij – zij.

Belangrijk werd geacht te werken aan structuren en processen die bijdragen aan een positieve grondhouding van alle betrokkenen. Daarnaast werd er gewezen op de noodzaak van het vroegtijdig delen van informatie en feiten. De huidige contactmogelijkheden tussen burgers en gemeente moeten gestimuleerd worden, meer inhoud en impact krijgen (inspraak, consultatie).

Meer informatie is te vinden via https://www.ingesprekmetlv.nl/burgerparticipatie/default.aspx

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter