Nieuws
De Vlietbrug ontbreekt

B&W reppen in de meerjarenbegroting 2020-2023 met geen woord over een nieuwe brug over de Vliet in Leidschendam. Er is ook geen geld voor de oeververbinding vrijgemaakt. Over de bereikbaarheid van Leidschendam-Centrum wordt alleen opgemerkt: ‘De goede bereikbaarheid is één van de sterke punten van Leidschendam-Voorburg. In Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid is de bereikbaarheid een knelpunt. De gemeente neemt daarom maatregelen om de bereikbaarheid en doorstroming in Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid te verbeteren. We stellen het nieuwe parkeerbeleid vast en starten met uitvoering van de vastgestelde maatregelen’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter