Nieuws
Actie tegen ‘bui van de eeuw’

B&W nemen maatregelen tegen de effecten van zware regenval; de zogenoemde ‘bui van de eeuw’. Zo worden twee tot drie punten aangepakt waar zware regenval nu al regelmatig tot overlast leidt: in het Huygenskwartier en bij de Prins Bernhardlaan/Spinozalaan, beiden in Voorburg.

Daarnaast wordt in nog nader te bepalen straten de verharding verkleind door meer groen of herbestrating. Dat zal gepaard gaan met het afkoppelen van de regenafvoer op het riool. In Voorburg-Noord start een proef met infiltratie van regenwater in de bodem. Daarbij wordt ook gekeken naar het effect op de grondwaterstand.

De gemeente gaat het ook mogelijk maken dat één tot twee schoolpleinen ‘groen’ worden. Dat wil zeggen dat tegels verdwijnen. In de zogenoemde ‘openbare ruimte’ moet minstens 500 vierkante meter tegel of verharding verdwijnen. Daarnaast gaat de gemeente een zogenoemde ‘stresstest’ doen: een intensieve regenbui nabootsen op plekken waar overlast verwacht wordt.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter