Nieuws
Den Haag wil nieuw bedrijfsterrein in Vlietzone

Den Haag wil in de Vlietzone, het gebied tussen de Vliet, de Zeeheldenbuurt, de A4 en Rijswijk,  een nieuw en toekomstbestendig bedrijfsterrein ontwikkelen. Dat blijkt uit de Economische Visie Den Haag+ 2030 die B&W van de Hofstad hebben opgesteld.

In een beraad met de verantwoordelijke Haagse wethouder Saskia Bruines en haar ambtelijke staf heeft wethouder Astrid van Eekelen aangegeven zich ‘zorgen’ te maken over de mogelijke ontwikkeling van bedrijfsterreinen in de Vlietzone. Zij heeft aangedrongen op ‘goed overleg’.

In de Vlietzone zijn al drie bedrijfsterreinen: bij de Zeeheldenbuurt zitten de NS en CEVA; ten noorden van de Utrechtsebaan zitten Sligro en een aantal kleinere bedrijven; ten zuiden van de Utrechtsebaan ligt tussen de Spoorlaan en Park Leeuwenbergh bedrijfsterrein Westvliet.

In de visie stellen B&W van Den Haag dat een goede regionale samenwerking betekent ieder laten doen waar zijn kracht zit en daaruit samen meerwaarde creëren. Het gaat ook over verantwoordelijkheid nemen, elkaar vertrouwen en goede afspraken maken. ‘Regionale samenwerking is slim, logisch en noodzakelijk’, staat in de nota. ‘En natuurlijk kijken we naar onze directe buren: Westland, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer’.

Van Eekelen heeft aangegeven vooral met Den Haag te willen samenwerken daar waar het gaat om toerisme, recreatie en groen, ook in relatie tot de ontwikkelingen op De Binckhorst.

Samen met haar collega-wethouders uit de Haagse randgemeenten bestempelde Van Eekelen de merknaam Den Haag als toegevoegde waarde. De samenwerking binnen Haaglanden dient versterkt te worden. De randgemeenten willen aanhaken bij Haagse kennis en programma’s omdat zij zelf de capaciteit en kennis niet hebben voor activiteiten.

De wethouders uit de randgemeenten van Den Haag hamerden vanwege ruimtegebrek op scherpe keuzes en heldere afspraken daar waar het gaat om bedrijvigheid en woningbouw. Er mag geen ‘stapeling’ van beide plaatsvinden

In de Economische Visie stelt Den Haag ‘economische groei vooral realiseren vanuit ons Haagse profiel, dat waar de stad en de regio sterk in zijn’. Den Haag richt zich op vier doelen die cruciaal zijn voor de economie: een attractieve stad en regio; een veerkrachtige economische structuur; een excellent ondernemingsklimaat en voldoende huisvesting in aantrekkelijke werkmilieus.

Het Centraal innovatie district (gebied tussen de stations HS, CS en Laan van Nieuw Oost Indië) wordt als de groeimotor van de economie bestempeld, tezamen met De Binckhorst. Goede ‘tweede’ is de kustzone. (foto Bedrijvenbelang Westvlietweg)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter