Nieuws
Vragen over stort vuile bagger Vlietland

Carla van Viegen, fractievoorzitter Partij voor de Dieren in Provinciale Staten van Zuid-Holland, wil van Gedeputeerde Staten weten of er zwaar vervuilde bagger is gestort in de Meeslouwerplas, deel van natuur- en recreatiegebied Vlietland. Zij heeft een groot aantal vragen over de zaak gesteld.

– Kunt u bevestigen, dat ook in de Meeslouwerplas in het provinciaal recreatiegebied Vlietland in Zuid-Holland vervuilde bagger is gestort?

– Om welke vervuilende stoffen gaat het dan en wat gaat er gebeuren met de vervuilde grond in de plas?

– Indien in de Meeslouwerplas inderdaad vervuilde bagger is gestort, bent u dan met ons van mening dat het hier gaat om een pervers en illegaal verdienmodel, dat er sprake is van overtredingen en dat dit aangepakt dient te worden? Zo nee, waarom niet?

– Is het juist dat de toezichthouder van de provincie heeft geadviseerd aan een baggerbedrijf om vervuilde grond, die elders gestort zou worden, toe te dekken met schone grond, zodat verdoezeld werd dat het om vervuilde grond ging? Zo ja, welke maatregelen gaat u treffen?

– Hoe wordt hierop toezicht gehouden en gehandhaafd?

– Hoe wordt concreet toezicht gehouden en gehandhaafd op de herkomst, de aard en de bestemming van het vervoerde materiaal?

– Is er bij deze toezicht en handhaving sprake van dat ‘ de slager zijn eigen vlees keurt’? Zo ja, wat vindt u hiervan?

– Bent u bereid om de stort per direct stop te zetten?

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter