Nieuws
Gemeenteraad unaniem over toekomst theaters

Theater Ludens en het Veur Theater moeten opgaan in één organisatie met twee podia: in Voorburg en in Leidschendam. Een onafhankelijke ‘kwartiermaker’ moet het gesprek daarover tussen beide theaters gaan leiden. Indien één en ander niet te realiseren valt met de daarvoor nu uitgetrokken 300.000 euro subsidie per jaar, is over extra geld te praten.

Dat is de uitkomst van een debat in de gemeenteraad over de toekomst van beide theaters. De oppositiepartijen GBLV, D66 en GroenLinks schaarden zich daarin achter het voorstel van wethouder Astrid van Eekelen om de beide theaters in één organisatie te laten opgaan.

Eerder stelden de drie oppositiepartijen nog voorwaarden aan de krachtenbundeling van beide theaters. Zo keerden zij zich tegen de idee om begin 2020 al over de vorming van de ene organisatie te beslissen. Daarvoor moest meer tijd genomen worden.

De oppositie vond ook dat het opgaan in één organisatie niet van bovenaf opgelegd mocht worden maar voort moest komen uit een periode van samenwerking tussen beide theaters. Voor die samenwerking moest ruim te tijd worden genomen. Om beide theaters ondertussen overeind te houden diende de gemeentelijke subsidie naar 333.500 euro per jaar te gaan.

Het voorstel van GroenLinks om de subsidie inderdaad naar 333.500 euro op te trekken werd met alleen de stemmen van de oppositie vóór, verworpen. De coalitiepartijen en wethouder Van Eekelen wilden niet nu al meer geld uittrekken voor de operatie. Als er op grond van het werk van de kwartiermaker blijkt dat er meer geld nodig is, kan daarover gesproken worden.

De kwartiermaker moet een wat betreft cultuur en de theaterwereld deskundig persoon zijn die wordt aangesteld door de gemeente en de besturen van beide theaters samen.

Wethouder Van Eekelen noemde het dossier theaters ‘best heel moeilijk’. Zij zei in elke kern een levendig theater te willen houden. Op grond van het werk van de kwartiermaker moet blijken hoe een en ander vorm gegeven kan worden.

De wethouder sprak ook over een betere spreiding van uren tussen beide theaters, het ontwikkelen van commerciële activiteiten, het samenwerken met maatschappelijke organisaties en het meedraaien aan de zogenoemde subsidietafels. Extra geld toezeggen noemde Van Eekelen nu niet opportuun. Ze wees erop dat zij voor de 300.000 euro subsidie zelfs ook nog 25.000 euro te kort komt binnen haar begroting.

In het debat ontstond een felle woordenwisseling tussen Jeroen van Rossum (GroenLinks) en Harma Aris (VVD). Van Rossum noemde het ‘een schande’ dat zijn collega alleen maar met ‘kul-’ en ‘kolder-’ argumenten kwam om nu niet meer dan 300.000 euro voor de theaters uit te trekken. ,,De totale leegte’’, aldus Van Rossum. Aris noemde zijn stellingname ‘onbehoorlijk’.

In juni tekenden de besturen van Theater Ludens en Veur Theater een samenwerkingsverklaring die uitging van gezamenlijke programmering, p.r., contractering, optreden richting maatschappelijke organisaties en de subsidietafels. De ene organisatie zou er medio 2020 moeten zijn. Het Veur Theater trok de handtekening onder de verklaring enige weken later  in. Men wilde voorlopig liever zelfstandig blijven en men vroeg daarvoor 48.500 euro subsidie per jaar van de gemeenten. Nu ontvangt men nul euro.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter