Nieuws
Geen gas meer voor verwarming

In de gemeente moeten met ingang van komend jaar zo min mogelijk fossiele brandstoffen, zoals gas, gebruikt worden voor het verwarmen van huizen en andere panden. Alleen als het echt niet anders kan zouden die fossiele brandstoffen nog wel gebruikt mogen worden.

Dat stelt de Stichting duurzaamheid Leidschendam-Voorburg in een brief aan de gemeenteraad en B&W. Voor de periode 2020 – 2050 moeten concrete doelstellingen worden vastgelegd zodat er in 2050 echt geen fossiele brandstoffen worden gebruikt.

Volgens de Stichting moet de gemeente echt durven kiezen voor gebruik van niet-fossiele brandstoffen. Als er alleen wordt gezegd dat er in 2050 geen fossiele brandstoffen meer gebruikt worden, is dat te vrijblijvend.

De Stichting pleit er verder voor dat de gemeente concrete doelstelling vastlegt in een lokale energie-strategie. Zoals: hoeveel huizen moeten er in 2030 van het gas af zijn en hoeveel woningen moeten dan zodanig geïsoleerd zijn dat ze label C halen?

De gemeente moet afspraken maken met woningcorporaties inzake het duurzaam maken van hun woningen in Leidschendam-Voorburg. Daarnaast moet de gemeente duurzaamheidseisen stellen aan nog te bouwen woningen, bijvoorbeeld inzake zonnepanelen of warmtepompen.

De huidige subsidieregeling voor investeringen in isolatie van woningen en aanleg van groene daken moet uitgebreid worden zodat ook nieuwe ontwikkelingen en ideeën een subsidie kunnen krijgen.

Bij een lokale energiestrategie moeten de inwoners direct betrokken worden. Zij moeten mee kunnen praten en denken, bijvoorbeeld via een klankbordgroep. Voor straat- of buurtinitiatieven moet er ruimte en steun zijn.

De stichting hamert ook op voorlichting. Inwoners moeten zich bewust worden van de constante stroom energie die gebruikt wordt, lichten die aan blijven staan, apparaten die dag en nacht worden opgeladen, tv’s die altijd op ‘aan’ staan, verouderde koelkasten en cv-ketels die veel meer energie gebruiken dan de modernere.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter