Nieuws
Huisvestingsplannen basisonderwijs

Er komt geen nieuwe basisschool in Klein Plaspoelpolder Leidschendam. Voor zo’n school zijn er te weinig leerlingen (110) en het plan is ook financieel onhaalbaar. Dat heeft wethouder Juliette Bouw de gemeenteraad laten weten in het Integraal huisvestingsplan (IHP) primair onderwijs 2019-2023. Voor de school was 3 miljoen euro uitgetrokken. De schoolbesturen Panta Rhei en Lucas Onderwijs willen er echter niet aan beginnen.

Bouw stelt dat de bouwkosten voor scholen ‘aanzienlijk’ stijgen. Dat stelt de betrokkenen voor een ‘enorme uitdaging’. Kredieten blijken ontoereikend. Er treedt bovendien vertraging op bij projecten. Binnen de begroting heeft de wethouder nu een zogenoemde ‘stelpost’ opgenomen: een geschat bedrag waar pas naar gekeken wordt als het definitieve ontwerp van een schoolgebouw klaar is en de kosten dus vaststaan. De stelpost bedraagt in 2020 850.000 euro, in 2021 2,7 miljoen, in 2022 vijf miljoen en in 2023 twee miljoen.

Als bouwprojecten (tussen haken jaar van oplevering) noemt de wethouder:

– Pius X Voorburg nieuwbouw (2021)

– De Vijverhof Voorburg nieuwbouw/renovatie (2022-2023)

– Montessorischool Nieuw Vreugd en Rust Voorburg aanpassing/uitbreiding (2023)

– De Wegwijzer Leidschendam nieuwbouw (2020)

– De Trampoline Leidschendam nieuwbouw (2020)

– Maria Bernadette Leidschendam nieuwbouw (2023)

– Driemaster Voorburg gedeeltelijke nieuwbouw (2024-2025)

– Zonnewijzer Leidschendam uitbreiding (2024-2025)

– Montessorischool Nieuw Vreugd en Rust Voorburg nieuwbouw (2026-2032)

– Essesteijn Voorburg nieuwbouw (2026-2032)

– De Parachute Voorburg nieuwbouw (2026-2032)

– Cascade Voorburg uitbreiding (2026-2032)

– Vliethorst Leidschendam nieuwbouw (2026-2032)

Voor Pius X is 4,4 miljoen euro vrijgemaakt, voor Vijverhof ook 4,4 miljoen, voor Wegwijzer 3,8 miljoen, voor De Trampoline 3,7 miljoen en voor Maria Bernadette 4,5 miljoen. Voor de periode 2026-2032 zijn investeringen van 15,6 miljoen euro nodig, aldus Bouw. Zelf laat ze de investeringen in scholenbouw dalen van 15,8 miljoen euro in 2020 naar 7 miljoen euro in 2023.

Het aantal leerlingen in het primair onderwijs ligt op ongeveer 6000. Dat zal de komende tien jaar ook zo blijven. Wel neemt het aantal leerlingen in Voorburg iets af, in Leidschendam neemt het toe. Op de scholen zitten nu bijna 500 leerlingen van buiten de gemeente. Daarentegen gaat vijftien procent van de kinderen in Leidschendam-Voorburg naar een school buiten de gemeente.

De gemeente kent 20 scholen in het primair onderwijs waarvan 12 in Leidschendam. Van alle scholen vallen er 12 onder het bestuur van Panta Rhei, zeven onder Lucas Onderwijs. De capaciteit van de scholen in Voorburg is voldoende om alle leerlingen op te vangen. De scholen in Leidschendam hebben een tekort aan ruimte. Veel scholen zijn technisch en functioneel verouderd. Elf scholen zijn meer dan 40 jaar oud.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter