Nieuws
Meer geld naar groen

Het groenbeleid van de provincie gaat sterk wijzigen. Er zal ook meer geld naar toe moeten. De doelstellingen inzake het in stand houden van de natuur moeten sneller gehaald worden dan gedacht.

Dat stellen Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland in het Programma Zuid-Holland Groen 2020-2034. Aanleiding voor de beleidswijziging is de uitspraak van de Raad van State dat d natuur niet extra belast mag worden met stikstof door allerlei projecten.

GS geven aan dat deze uitspraak niet alleen gevolgen heeft voor de natuur maar ook voor mobiliteit, woningbouw, landbouw, industrie en economie.

In de nota spreken GS over een forse inhaalslag die nodig is bij natuurbeheer. Daarbij moet met meer factoren rekening gehouden worden dan nu het geval is, het beheer moet effectiever en er moet ingespeeld worden op de klimaatverandering en de gevolgen daarvan.

Voor recreatie en groenbeleving is komend jaar 18,6 miljoen euro beschikbaar, voor natuur en biodiversiteit 31,8 miljoen euro en voor duurzame landbouw 1,4 miljoen euro. Daarnaast komt er nog geld vanuit de EU: 52 miljoen euro als subsidie voor plattelandsontwikkeling alsmede natuur- en landschapsbeheer.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter