Vlak voor de zomer kondigde provincie Zuid-Holland aan opdracht te hebben gegeven aan Staatsbosbeheer voor de kap van zieke en dode bomen in het recreatiegebied Vlietland. Oorzaak is de ziekte essentaksterfte en de slechte staat van de populieren. Met de bomenkap wil de provincie voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan voor de bezoekers. Door gesprekken met de omgeving over de beoogde bomenkap en herplant en de daarover ontstane zorgen, heeft de provincie besloten om de werkzaamheden voorlopig uit te stellen. Samen met de omgeving bekijkt men opnieuw de veiligheidssituatie en wordt gezamenlijk gezocht naar een goede aanpak.

Nu zijn de gesprekken gestart waarbij het voor alle partijen duidelijk is dat de veiligheid voor bezoekers van het gebied voorop staat. Met de partijen wordt gezamenlijk afgewogen welke maatregelen op korte termijn noodzakelijk zijn. Maatregelen zijn mogelijk het kappen van (individuele) bomen, snoeien of het kronen van de bomen. Tijdens eventuele werkzaamheden blijft het recreatiegebied uiteraard gewoon toegankelijk voor bezoekers, behalve dat de gebieden waar er werkzaamheden worden uitgevoerd tijdelijk kunnen worden afgezet.

Direct omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd over de gewijzigde aanpak door middel van een brief. In het geval er gekapt moet worden, wil de provincie er met de inbreng van het gebied voor zorgen dat er een sterker en gezonder bos voor in de plaats komt.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter