Nieuws
‘Zorgen’ bij Veilig Thuis

Veilig Thuis, de hulporganisatie bij huiselijk geweld en kindermishandeling, zit in problemen. Men krijgt steeds meer werk terwijl er een groot verloop van personeel is en er op de arbeidsmarkt onvoldoende nieuwe krachten te vinden zijn. Dat baart het bestuur ‘zorgen’ zo blijkt uit een brief aan de aangesloten gemeenten waaronder Leidschendam-Voorburg. Veilig Thuis is een onderdeel van de GGD Haaglanden.

Veilig Thuis heeft het aantal klanten met 22 procent zien toenemen, onder andere door een aanscherping van de meldingsplicht voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de toenemende aandacht voor deze zaken in de media.

Vorig jaar kreeg Veilig Thuis 8434 meldingen en gaf men 7408 adviezen. Dit jaar stond de teller eind augustus al op 6854 en 5478. De doelstelling om binnen vijf dagen na een melding een onderzoek te beginnen werd eind vorig jaar in 85 procent van de gevallen gehaald. Nu is dat 70 procent.

De wachtlijst voor Leidschendam-Voorburg liep tussen eind vorig jaar en nu op van 17 naar 30. Spoedgevallen zijn daarbij uitgezonderd. Het binnen tien weken nadat een zaak is opgepakt beslissen over onderzoek en te nemen stappen wordt nu in 43 procent van de gevallen gehaald. Dat was eind vorig jaar 54 procent. Het afronden van zaken binnen tien weken lukt nu in 74 procent van de gevallen (was 84 procent).

Het bestuur van Veilig Thuis zegt te zoeken naar manieren om efficiënter te gaan werken en meer mensen te vinden. Dat kost echter tijd, zo erkent men.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter