Nieuws
Afschot van knobbelzwanen opnieuw verboden

De jacht op knobbelzwanen in de provincie Zuid-Holland is opnieuw door de rechtbank Den Haag per direct verboden. Dat is de uitkomst van het tweede kort geding, aangespannen door Stichting Dierenradar van dierenarts/zwanenbeschermster Saskia Van Rooy en de Faunabescherming. De provincie Zuid-Holland verleende aan de Faunabeheereenheid een vrijstelling om beschermde knobbelzwanen in heel Zuid-Holland te bestrijden, omdat daarmee volgens de provincie voorkomen wordt dat zwanen schade aan grasland en gewassen aanrichten. De Rechtbank Den Haag oordeelde reeds in haar uitspraak van 22 november 2018 – naar aanleiding van een eerste kort geding dat door Stichting Dierenradar en de Faunabescherming  was aangespannen – dat het afschieten van knobbelzwanen voorlopig niet was toegestaan omdat de schade onvoldoende was aangetoond en daarbij de strikt beschermde Kleine zwanen kunnen worden verstoord en afgeschoten.

De provincie liet daarna de Faunabeheereenheid het Faunabeheerplan iets aanpassen en verleende opnieuw een vrijstelling aan jagers om per 1 oktober 2019 knobbelzwanen te schieten. De Rechtbank zet hier nu opnieuw een streep door. Volgens de Rechtbank hebben Dierenradar en de Faunabescherming aangetoond dat het in het Faunabeheerplan beschreven afschot van knobbelzwanen grote reële risico’s voor de populatie Kleine zwanen met zich mee brengt. De provincie Zuid-Holland is één van de belangrijkste plaatsen waar Kleine zwanen in de herfst- en winterperiode voorkomen, waarbij zij zich veelvuldig in gemengde groepen met knobbelzwanen bevinden. Kleine zwanen worden ernstig bedreigd en zijn strikt beschermd. Verstoren en doden van Kleine zwanen is bij wet verboden.

Volgens de rechtbank is niet gebleken dat de provincie op enigerlei wijze maatregelen heeft getroffen om opzettelijke verstoring van Kleine zwanen te voorkomen. Op de hoorzitting gaf de provincie voorts te kennen dat er geen enkele controle in het veld plaats vindt welke dieren door jagers geschoten zijn. Gelet hierop is volgens de rechtbank opzettelijke verstoring en zelfs bejaging van Kleine zwanen niet uitgesloten. Omdat alleen dit al de toets van kritiek niet kan doorstaan, kwam de rechtbank niet meer toe aan de beoordeling van de overige door Dierenradar en Faunabescherming aangevoerde argumenten.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter