Nieuws
Delft: Voorburg-Midden voorbeeld afvalbeleid

Delft gebruikt Voorburg-Midden als voorbeeld hoe goed een afvalsysteem werkt waarbij inwoners thuis het afval scheiden en het restafval naar containers in de buurt wegbrengen (Het Nieuwe Inzamelen, HNI). Dat terwijl B&W van Leidschendam-Voorburg er juist voor gekozen hebben HNI niet in de rest van de gemeente te gaan gebruiken.

In Delft functioneert HNI sinds een jaar in twee wijken, goed voor 14 procent van de Delftse bevolking. Volgens B&W daar zijn de resultaten beperkt maar bemoedigend. Men heeft toch besloten HNI in de hele gemeente in te voeren, waarbij men wijst op het succes in Voorburg-Midden. Daar daalde de hoeveelheid restafval per inwoners in één jaar van 180 naar 115 kilo.

B&W van Delft noemen de ervaringen in Voorburg-Midden ‘zeer positief’ waarbij bovendien nog van het wekelijks afval ophalen werd overgestapt op tweewekelijks.

Volgens Delft leidt HNI tot een afnamen van restafval en meer inkomsten uit grondstoffen die burgers eruit scheiden. Inzamelen en verwerken van afval wordt door HNI goedkoper waardoor de afvalstoffenheffing omlaag kan. Kostenverlaging is van belang nu de rijksoverheid de belasting op het verbranden van afval steeds verder opvoert.

B&W van Delft erkennen dat HNI nog wel problemen oplevert voor flatbewoners aangezien die geen plek hebben voor mini-containers om alle gescheiden afval in op te slaan. Dat kan echter verholpen worden door ondergrondse containers bij die flats of ‘containerparken’ in de flats zelf.

De coalitie in Leidschendam-Voorburg besloot per wijk te gaan bekijken welk afvalsysteem het beste was. Tegelijk werd de wekelijkse afvalophaal weer ingevoerd. Kosten 1 miljoen euro. Pas eind 2020 zou er duidelijkheid komen over de verdere voortgang met het afvalbeleid.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter