Nieuws
Handhavers zitten in het verdomhoekje

Winkels die op eerste Pinksterdag open zijn terwijl dat van de gemeente niet mag; een nachtelijk vuurwerk in een Voorburgs park waarvoor geen vergunning is gegeven, de gemeenlijke dienst handhaving staat er de laatste tijd ‘gekleurd’ op. In beide gevallen roepen lokale politici dat er ingegrepen had moeten worden.

Bij de dienst zelf ziet men het met lede ogen aan, zo blijkt uit een gesprek met de twee teamleiders. De dienst bestaat uit 34 mensen waarvan er dertien ‘toezichthouders openbare ruimte’ zijn. Voor het overige gaat het, buiten de twee teamleiders, om vijf toezichthouders bouwen en wonen; zes juristen; een medewerker kinderopvang; twee administratieve krachten; vier mensen integraal veiligheidsbeleid en een afdelingshoofd.

Elk jaar verdeelt de dienst de taken middels een ‘urenschema’ dat wordt aangepast naar mate de ene of andere taak een hogere prioriteit krijgt. De ‘toezichthouders’ werken op basis van een rooster. Vier van hen werken tussen 7 en 15 uur, nog eens vier tussen 9 en 17 uur en een tweetal tussen 10 en 18 uur.

Eénmaal per week is er een zogenoemde ‘verschoven dienst’. Dat betekent dat het tweetal toezichthouders in de zomermaanden niet om 10.00 uur start maar om 14.00 uur en dan ook tot 22.00 uur doorwerkt. In de wintermaanden is die ‘verschoven dienst’ van 13.00 tot 21.00 uur.

De ‘verschoven dienst’ valt meestal op donderdag in verband met de koopavond in de winkels en het met daardoor langer parkeren van kooplustigen en mensen die nog even de horeca opzoeken. Regelmatig valt de ‘verschoven dienst’ echter ook op een andere avond, bijvoorbeeld vanwege adrescontroles of controles in de horeca.

In de weekeinden zijn twee toezichthouders actief tussen 7 en 18 uur. Op zaterdag komt daar, in verband met de markt in Voorburg, een derde persoon bij. Daarnaast heeft de dienst te maken van tien ‘grote’ evenementen per jaar waardoor een tweetal toezichthouders wordt ingezet. Dat gebeurt meestal ‘s nachts. Die mensen doen dan geen dagdienst.

Gedurende de week is de dienst telefonisch tot 17.00 uur bereikbaar. Daarna niet meer. In de weekeinden ook niet. Dan wordt er vooral gewerkt op basis van meldingen die de politie doorgeeft.

Van de illegale winkelopening op Eerste Pinksterdag wist de dienst niets, aldus de teamleiders. Datzelfde geldt voor het illegale vuurwerk in het Voorburgse park in de nacht van 30 op 31 augustus.

Over dat vuurwerk wil één van de teamleiders nog wel iets kwijt. Hij wijst erop dat er twee regelingen in het geding zijn. Ten eerste is er het zogenoemde vuurwerkbesluit. Daarvoor zijn de rijksoverheid en de provincie verantwoordelijk. Het vuurwerkbesluit regelt die er vuurwerk mag afsteken en onder welke voorwaarden. Wie op basis van het besluit een vergunning heeft kan dus zijn gang gaan.

Daarnaast bestaat er een gemeentelijke regeling die vuurwerk omschrijft als een ‘klein evenement’ waarvoor op basis van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning nodig is. In het Voorburgse geval had het bedrijf dat het vuurwerk afstak een vergunning van rijk en provincie. De gemeentelijke vergunning werd echter niet aangevraagd.

Op 30 augustus werd de dienst niet getipt over het naderende vuurwerk. Er kwamen ook geen meldingen binnen van burgers die zich ongerust maakten. Pas nadat het vuurwerk was afgestoken kwamen er wel meldingen van inwoners, zowel ‘s nachts als op de 31ste zelf. Maar toen was het leed al geschied.

Bij de dienst heeft men, aldus de teamleiders, niet de capaciteit om alle meldingen van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH, in de vuurwerkzaak het toezichthoudende orgaan, red.) dagelijks na te vlooien op ‘Leidschendam-Voorburg’.

Datzelfde euvel – gebrek aan capaciteit – speelde ook bij de winkelopening op Eerste Pinksterdag. De betrokken winkeliers hadden hun actie vooraf aangekondigd, maar dat was de dienst handhaving ontgaan.

Een teamleider: ,,Tegenwoordig gaan dit soort dingen steeds vaker via social media. We kijken af en toe wel advertenties en aankondigingen door maar daarmee ‘zien’ we niet alles. We zijn veelal afhankelijk van meldingen en tips.’’

Dat de dienst nu ‘onder vuur’ ligt doet de teamleiders op zich niet zo veel. ,,Je doet het nooit goed. Als we optreden zijn de slachtoffers boos, en als we niet optreden wordt er gezegd dat we niets doen. Daar moeten we mee leven. Dat is het vak van handhaver.’’

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter