Nieuws
Vragen over bedrijfsterrein Vlietzone

De publicatie van Vlietnieuws op 8 oktober dat de gemeente Den Haag een nieuw bedrijfsterrein wil inrichten in de Vlietzone – het gebied aan de oostkant van de Vliet – heeft GBLV-gemeenteraadslid Monica Velù ertoe gebracht schriftelijke vragen te stellen aan B&W.

Velù wil van B&W weten of het juist is dat wethouder Astrid van Eekelen contact met B&W van Den Haag heeft gehad over het Haagse plan. Zo ja, dan wil het gemeenteraadslid weten waar het bedrijfsterrein moet komen. Zo nee, dan wil Velù weten of de wethouder in gesprek met de gemeente Den Haag gaat over het bedrijfsterrein.

Velú wijst op besluitvorming binnen Provinciale Staten in februari van dit jaar. Daarbij werd de Vlietzone aangemerkt als één van de belangrijkste binnenstedelijke groene zones, waar door de provincie samen met Den Haag, Leidschendam-Voorburg en belanghebbenden voor het gebied een integrale gebiedsplan voor moet worden gemaakt als pilot in het kader van de invoering van de Omgevingswet. ‘Gaat de wethouder de gemeente Den Haag wijzen op bovenstaande pilot en gebiedsvisie’, vraagt Velù.

Monica Velù is trouwens ook voorzitter van Houdt Vlietrand Groen. (illustratieve foto)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter