Nieuws
Arseen in Vlietland geen gevaar volksgezondheid

Het zwemmen en recreëren in Vlietland is verantwoord. Er zit weliswaar arseen in het water maar die concentratie, twee microgram per liter, ligt ruimschoots onder de door het Hoogheemraadschap Rijnland gestelde signaalwaarde van 3,9 microgram per liter. Ook ligt de gemeten waarde onder de Europese limiet voor arseen in drinkwater die 10 microgram per liter is. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid.

Dat heeft wethouder Jan Willem Rouwendal GBLV-gemeenteraadslid Marien van Wijk laten weten in antwoorden op vragen. B&W wisten pas eind september dat er arseen in Vlietland (Meerslouwerplas) voor kwam. Een paar dagen later meldde het tv-programma Zembla dat ook.

Inzake de stort van vervuilde bagger in de Meeslouwerplas verwijst Rouwendal naar een verklaring die de heer Den Draak al in februari ter zake afgaf. Op basis daarvan is uitvoerig met de provincie als eigenaar van de plas en bevoegd gezag, gesproken. De provincie is een onderzoek gestart. Dat loopt nog steeds.

Over mogelijke stortingen van asbest in de Meeslouwerplas is in februari door de gemeente contact gezocht met de GGD Haaglanden, aldus Rouwendal. Gezien de diepte van de storting met mogelijk vervuild slib, is de GGD van mening dat het asbest geen gevaar voor de volksgezondheid oplevert.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter