Nieuws
‘Fusie’ theaters op lange baan

Theater Ludens (Voorburg) en het Veur Theater (Leidschendam) hoeven voorlopig niet op te gaan in één organisatie. De voorziene datum voor een dergelijk besluit – februari 2020 – is van tafel. Hoe met name het Veur Theater in de tussentijd financieel moet overleven, is volstrekt onduidelijk.

De gemeenteraad bepaalde op 8 oktober dat een onafhankelijk ‘kwartiermaker’ het samengaan van beide theaters moest gaan organiseren. De kwartiermaker moet door de gemeente en beide theaters samen aangesteld worden. Doel: komen tot één organisatie met twee podia.

In juni tekenden Theater Ludens en Veur Theater een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking zou in september starten en de voorloper zijn voor een besluit over samengaan in één organisatie in februari 2020. De ene organisatie moest er dan in juni 2020 zijn.

Later claimde de top van het Veur Theater dat men langer zelfstandig wilde doorgaan. De genoemde data dienden dan ook te vervallen. Tegelijk vroeg men om 48.500 euro subsidie per jaar van de gemeente om te kunnen overleven. Nu krijgt Veur Theater geen cent subsidie.

Coalitiepartij VVD en oppositiepartij D66 hebben nu beiden bekend gemaakt dat de nog te benoemen kwartiermaker een jaar de tijd krijgt om met het samenvoegingsplan voor beide theaters te komen.

In de gemeenteraadsvergadering van 8 oktober is die termijn door niemand genoemd, ook niet door wethouder Van Eekelen. Datzelfde gold voor de door Veur Theater gevraagde 48.500 euro; niemand heeft daarover gesproken. Eerder gaf de wethouder al wel aan dat geld niet te hebben.

Theater Ludens krijgt als ‘culturele hotspot’ nu wel subsidie van de gemeente. Ook dat theater claimt echter met het toegekende bedrag, zo’n 190.000 euro, niet uit te komen. Jaarlijks teert men in op de eigen financiële reserves, maar dat kan nu niet langer, aldus de theaterleiding.

Binnen de meerjarenbegroting 2020-2023 is geen extra subsidie voor de theaters opgenomen. Volgens verantwoordelijk wethouder Jan-Willem Rouwendal wordt er echter ook niet gekort op de subsidie voor Theater Ludens.

Onlangs maakte Theater Ludens bekend zelfstandig de programmering voor komend seizoen te gaan vormgeven en dus niet te wachten op een eventuele samenwerking met Veur Theater.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter