Nieuws
Huishoudens betalen steeds meer aan Delfland

,,Ongemerkt komt een steeds groter deel van de waterschapslasten op het bordje van huishoudens”, stelt Hans Middendorp van de Algemene Waterschapspartij (AWP) Delfland. De AWP-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap van Delfland, waar Voorburg onder valt.

Eén van de voornaamste waterschapsbelastingen is de watersysteemheffing. Die is, in het geval van eigenaren van onroerend goed, gebaseerd op de WOZ-waarde van het pand. Echter, in de afgelopen tien jaar is de waarde van woningen en huurwoningen veel harder gestegen dan bij bedrijven. Met als gevolg dat het aandeel van woningen in de watersysteemheffing elk jaar iets groter wordt en het aandeel bedrijven juist iets kleiner. ,,Zo worden bedrijven door huiseigenaren en huurders onbedoeld uit de wind gehouden.”

Voor de AWP is ‘deze sluipende toename’ reden om een correctie te vragen. ,,Want in Delfland hebben we in het Bestuursakkoord van begin dit jaar afgesproken dat de lasten niet zullen stijgen. Voor 2020 is zo’n correctie ook niet meer praktisch uitvoerbaar, omdat die begroting al bijna klaar is. Maar voor 2021 verwachten we dat het College met een eerlijk voorstel komt.”

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter